Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами  діяльності за січень-серпень 2019 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 124998376,6 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 101710048,4 81,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 37096417,9 29,7
Переробна промисловість  С 64613630,5 51,7
   з неї      
       
    виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 22935077,8 18,3
       
    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 1417562,4 1,1
       
    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 4355433,4 3,5
       
    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 4257973,4 3,4
       
    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 2143897,5 1,7
       
    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2329912,8 1,9
       
    виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 6052428,0 4,8
       
    металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 4519216,4 3,6
       
    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 13538872,6 10,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 21494537,8 17,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 1793790,4 1,4
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech