Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Капітальні інвестиції
Контрастна версія
Звичайна версія

      Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання  матеріальних та нематеріальних активів.

    До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.
     До інвестицій у нематеріальні активи належать інвестиції у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.
     Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності обліковуються за основним видом економічної діяльності підприємств. Починаючи з І кварталу 2013 року дані надаються відповідно Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
     Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років.
     Індекс капітальних інвестицій розраховується відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494, виходячи з базисного 2010 року.
     З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами економічної діяльності (ДК 009:2010). Індекси за 2011-2012 роки перераховано з урахуванням змін відповідно до КВЕД-2010.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech