Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Новини
Контрастна версія
Звичайна версія

25.09.2020

Підготовлено статистичний дайджест за період 21 вересня – 25 вересня 2020 року.

Digest 27 31.07.2020


25.09.2020

Підготовлено статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність Харківської області"

Детальніше

Сховати

  Cтатистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність Харківської області" містить дані про стан і розвиток наукової та інноваційної діяльності Харківської області у 2019 р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники, що характеризують діяльність аспірантури та докторантури, кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, фінансові показники наукової діяльності та інноваційну діяльність промислових підприємств.

  Інформація представлена по Харківській області в цілому, по містах і районах, видах економічної діяльності. Окремі явища проілюстровані діаграмами.

  Додаткову інформацію можна отримати за адресою: вул. Маршала Бажанова, буд. 28, кім. 225 м. Харків, 61002,телефон: (057) 706 28 62, факс: (057) 706 25 88


24.09.2020

  Індекс промислової продукції у серпні 2020 року порівняно з липнем 2020 року становив 96,7%, з серпнем 2019 року – 95,4%, січень–серпень 2020 року до січня–серпня 2019 року – 95,3%.


23.09.2020

  У січні–серпні 2020 р. підприємствами транспорту перевезено 27,6 млн.т вантажів, що становить 93,1% від обсягів січня–серпня 2019 р.

  Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні п.р. скористалося 220,6 млн. пасажирів, або 63,3% від обсягу січня–серпня 2019 р.


23.09.2020

Підготовлено статистичний бюлетень "Демографічні дані по Харківській області у січні–липні 2020 року"

Детальніше

Сховати

  Управлінням поширення інформації та комунікацій підготовлено статистичний бюлетень "Демографічні дані по Харківській області у січні–липні 2020 року".

  У статистичному бюлетені розміщено інформацію щодо чисельності населення (за оцінкою), середньої чисельності населення, кількості живонароджених, померлих, загальних коефіцієнтів природного руху населення, кількості прибулих, вибулих, формування приросту (скорочення) чисельності населення.

  З організаційних питань, ознайомлення та придбання статистичного видання Ви можете отримати за телефоном: (057) 706 26 36 електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua.


22.09.2020

  Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2020 р. порівняно з січнем–серпнем 2019 р. становив 101,0%.


18.09.2020

Підготовлено статистичний дайджест за період 14 вересня – 18 вересня 2020 року.

Digest 27 31.07.2020


 

11.09.2020

Підготовлено статистичний дайджест за період 07 вересня – 11 вересня 2020 року.

Digest 27 31.07.2020


 

11.09.2020

  Індекс цін виробників промислової продукції по Україні в серпні 2020 р. порівняно із липнем 2020 р. становив 102,3%, з початку року – 104,6%.


11.09.2020

Підготовлено статистичний збірник "Жінки та чоловіки в Харківській області" 

Детальніше

Сховати

 Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства є однією з важливих умов реалізації прав людини та самореалізації особистості.

 Статистичний збірник "Жінки та чоловіки в Харківській області" містить дані за ознакою статі щодо населення, рівня освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, участі населення в робочій силі, рівня безробіття, зайнятості населення по галузях економіки, середньомісячної заробітної плати працівників, злочинності тощо.

  Інформація надається по Харківській області в цілому, а також по містах і районах області за 2017–2019 рр. Збірник містить окремі міжрегіональні співставлення. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.

  З організаційних питань, ознайомлення та придбання статистичного видання Ви можете звернутися за телефоном (057) 706 26 36.


10.09.2020

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у серпні 2020 р. порівняно із липнем 2020 р. становив 99,8%, з початку року – 101,2%.


 

07.09.2020

Підготовлено доповідь "Про соціально-економічне становище Харківської області за січень–липень 2020 року"

Детальніше

Сховати

   Доповідь відображає комплексний аналіз оперативних показників соціально-економічного розвитку області.

   Інформація наведена за такими розділами: населення, оплата праці та соціально-трудові відносини, споживчі ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, капітальні інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, транспорт.

   Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, табличним матеріалом.

   Довідкову інформацію можна отримати за адресою: вул. Маршала Бажанова, буд. 28 кім. 225, м. Харків, 61002, тел./факс: (057) 706 26 36.


04.09.2020

Підготовлено статистичний дайджест за період 31 серпня – 04 вересня 2020 року.

Digest 27 31.07.2020


 02.09.2020

Підготовлено статистичний збірник "Праця Харківської області" Буклет

Детальніше

Сховати

  Cтатистичний збірник "Праця Харківської області" містить інформацію, що відображає кількісні та якісні характеристики найманої праці на підприємствах, установах, організаціях та основні тенденції, що спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2019 р. в порівнянні з попередніми роками.

  Інформація представлена по Харківській області в цілому та по містах і районах, окремі явища проілюстровані діаграмами.

  Додаткову інформацію можна отримати за адресою: вул. Маршала Бажанова, буд. 28, кім. 225 м. Харків, 61002,телефон: (057) 706 28 62, факс: (057) 706 25 88


02.09.2020

Індекс будівельної продукції у січні–липні 2020 року порівняно із січнем–липнем 2019 року становив 90,3%.


 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech