Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2019 роки  
 (тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Усього   8063410 13035029 14759161 9292562 8032333 11246660 16545885 19361745 23551320 22874643
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 429551 702170 971707 945162 922857 1794685 3046769 3610819 2998776 2997587
    Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 01 426986 699074 968794 939429 918938 1789450 3033031 3600071 2978721 2977706
    Лісове господарство та лісозаготівлі 02 2199 2680 2349 4216 3566 5132 к 10219 19741 к
    Рибне господарство 03 366 к 564 1517 к 103 к 529 314 к
Промисловість В+С+D+Е 1976052 2398253 2938886 2890261 2811486 3407193 3986993 5018403 6957191 5459441
Будівництво F 1049648 1444289 1461918 1597498 1221377 1702657 2386980 3780238 4381862 4611275
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 858346 1794356 1010526 526259 435439 508407 1189554 961105 1828013 1273764
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 45 422345 1344139 46218 43562 34540 76673 157667 180637 176855 201250
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 46 315935 348332 811198 273296 191288 325874 794229 553656 1030381 524716
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 47 120066 101885 153110 209401 209611 105860 237658 226812 620777 547798
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 1469490 2709748 5143774 865251 638618 609903 261475 509324 613395 723753
    Наземний і трубопровідний транспорт 49 1236837 2545564 5054873 100257 96945 к 163979 265928 265064 504900
    Водний транспорт 50
    Авіаційний транспорт 51 к к к
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 232639 164184 88901 764980 541657 395953 97485 243396 348122 217080
    Поштова та кур'єрська діяльність 53 к к к к к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 32487 19668 29948 25924 181782 76068 61555 87110 44127 44954
   Тимчасове розміщування 55 25736 11903 20256 13259 178328 73427 55925 80837 25691 32192
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56 6751 7765 9692 12665 3454 2641 5630 6273 18436 12762
Інформація та телекомунікації J 74197 500576 129607 72023 115001 161939 188391 239041 284187 258982
    Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення 58-60 22780 409933 46954 33086 17077 43267 36332 39982 37075 31908
    Телекомунікації (електрозв'язок) 61 33191 69425 59453 13668 10581 8354 10792 13682 16579 15243
    Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 62, 63 18226 21218 23200 25269 87343 110318 141267 185377 230533 211831
Фінансова та страхова діяльність K 179346 189467 132543 169103 207371 392167 104700 110230 151333 84224
Операції з нерухомим майном L 691143 717433 1121309 644653 492463 389150 2066213 676835 835543 922716
Професійна, наукова та технічна діяльність M 119742 202491 176863 254926 121409 245867 379675 221509 345712 367383
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження 69-71 35197 67922 69491 110820 76562 156828 262228 89882 196011 161876
    Наукові дослідження та розробки 72 60127 57987 98261 131788 30377 78479 88698 92416 111005 170993
    Інша професійна, наукова та технічна діяльність 73-75 24418 76582 9111 12318 14470 10560 28749 39211 38696 34514
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 127597 109694 105210 106608 85994 169955 327588 441660 684701 848073
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 315931 599665 702644 469032 493799 1285445 1779797 2495472 2974676 3567751
Освіта P 193269 439534 164176 155510 157566 257091 325668 451541 509761 612959
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 103434 41007 98643 115574 100261 168635 310886 459227 642682 612419
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 170779 251292 357842 448752 44405 36238 96804 274523 284077 475871
Надання інших видів послуг S 272398 915386 213565 6026 2505 41260 32837 24708 15284 13491
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.       
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech