Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  у січні-червні 2020 року 
  Код за КВЕД-2010 Обсяг капітальних інвестицій
тис.грн у % до загального обсягу
Усього   6394673 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство А 490238 7,7
  Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 01 486403 7,6
  Лісове господарство та лісозаготівлі 02 к к
  Рибне господарство 03 к к
Промисловість  B+C+D+E 2068950 32,3
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 19885 0,3
  Переробна промисловість С 1617057 25,3
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 346648 5,4
  Водопостачання; каналізація, повадження з відходами E 85360 1,3
Будівництво F 1407601 22,0
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 280363 4,4
  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт  45 44776 0,7
  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 46 163119 2,6
  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 47 72468 1,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 368472 5,8
  Наземний і трубопровідний транспорт 49 253453 4,0
  Водний транспорт 50
  Авіаційний транспорт 51
  Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 к к
  Поштова та кур'єрська діяльність 53 к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 3546 0,0
  Тимчасове розміщування 55
  Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56 3546 0,0
Інформація та телекомунікації  J 78113 1,2
  Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 58-60 5844 0,1
  Телекомунікації (електрозв'язок) 61 7751 0,1
  Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 62, 63 64518 1,0
Фінансова та страхова діяльність K 18787 0,3
Операції з нерухомим майном L 376504 5,9
Професійна, наукова та технічна діяльність  M 55745 0,9
  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 69-71 39274 0,6
  Наукові дослідження та розробки 72 5436 0,1
  Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 73-75 11035 0,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування   N 216305 3,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 677425 10,6
Освіта P 77866 1,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 185965 2,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 87674 1,4
Надання інших видів послуг S 1119 0,0
к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech